Financiele situatie Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland


Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de financiële positie van een pensioenfonds weer. Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland rapporteert maandelijks de twee belangrijkste dekkingsgraden.

De gerapporteerde dekkingsgraad (actuele dekkingsgraad); deze geeft de verhouding weer tussen het totaal van al onze bezittingen en het totaal van alle pensioenverplichtingen die ons fonds heeft. Deze pensioenverplichting bestaat uit alle uitkeringen die wij nu en in de toekomst moeten doen.

De beleidsdekkingsgraad; dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit percentage is van belang voor de mogelijkheid of het fonds u in januari van enig jaar een toeslag kan toekennen.